Pravica, svoboda in varnost

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Območje svobode, varnosti in pravice je bilo v Evropski uniji oblikovano zato, da bi se zagotovilo prosto gibanje oseb, državljanom pa ponudila visoka raven zaščite. Zajema področja politike, ki segajo vse od upravljanja zunanjih meja Evropske unije do pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah ter sodelovanja policije. Vključuje tudi politiko azila in priseljevanja ter boj proti kriminalu (terorizmu, organiziranemu kriminalu, kibernetskemu kriminalu, spolnemu izkoriščanju otrok, trgovini z ljudmi, prepovedanimi drogami itd.).

Oblikovanje območja svobode, varnosti in pravice temelji na programih iz Tampereja (1999–04), Haaga (2004–09) in Stockholma (2010–14). Izhaja iz naslova V Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki ureja „Območje svobode, varnosti in pravice“.