Tiesiskums, brīvība un drošība

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Eiropas Savienības brīvības, drošības un tiesiskuma telpa tika izveidota, lai nodrošinātu personu brīvu pārvietošanos un iedzīvotāju augsta līmeņa aizsardzību. Tā aptver dažādas politikas jomas, sākot ar Eiropas Savienības ārējo robežu pārvaldību un beidzot ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās un krimināllietās, kā arī policijas sadarbību. Tā ietver arī patvēruma un imigrācijas politiku un cīņu pret noziedzību (terorismu, organizēto noziedzību, kibernoziedzību, bērnu seksuālu izmantošanu, cilvēku tirdzniecību, nelegālajām narkotikām utt.).

Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveides pamatā ir Tamperes (1999.–2004. g.), Hāgas (2004.–2009. g.) un Stokholmas (2010.–2014. g.) programmas. Tā balstās uz V sadaļu Līgumā par Eiropas Savienības darbību, kura reglamentē “Brīvības, drošības un tiesiskuma telpu”.