Teisingumas, laisvė ir saugumas

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Europos Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė buvo sukurta siekiant užtikrinti laisvą asmenų judėjimą ir gerą piliečių apsaugą. Ji apima įvairias politikos sritis nuo Europos Sąjungos išorinių sienų valdymo iki teismų bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose bei policijos bendradarbiavimo. Ji taip pat apima prieglobsčio ir imigracijos politiką ir kovą su nusikalstamumu (terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, elektroniniu nusikalstamumu, vaikų seksualiniu išnaudojimu, prekyba žmonėmis, nelegaliais narkotikais ir t. t.).

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė kuriama remiantis Tamperės (1999–2004 m.), Hagos (2004–2009 m.) ir Stokholmo (2010–2014 m.) programomis. Ji grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo V antraštine dalimi, kurioje aprašoma „Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė“.