Inre marknaden

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Europeiska unionens inre marknad är en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer och på denna marknad får europeiska medborgare fritt bosätta sig, arbeta, studera och göra affärer.

Sedan den upprättades 1993 har den blivit öppnare för konkurrens, skapat nya jobb och minskat många handelshinder. Inremarknadsakten lades fram i två delar, 2011 och 2012, och innehåller förslag om att ta vara på möjligheterna på den inre marknaden i syfte att främja sysselsättningen och öka förtroendet för europeiska företag.