Instituciniai reikalai

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Europos Sąjunga (ES) yra ir politinis projektas, ir teisinė organizacija. Ji veikia daugelyje sričių, susijusių su kasdieniu Europos piliečių gyvenimu. Europos Sąjungos politika vykdoma pagal sutartyse išdėstytas taisykles ir procedūras.

Europos Sąjungą sudaro 28 valstybės narės, kurios šiomis sutartimis suteikė ES institucijoms tam tikrus įgaliojimus, todėl kai kurie įgaliojimai priklauso išskirtinai ES, o kai kuriais ji dalijasi su valstybėmis narėmis. Valstybės narės taip pat išsaugojo tam tikras teises.

Svarbiausias elementas yra subsidiarumo principas, nustatantis, kada ES yra kompetentinga priimti teisės aktus, todėl sprendimų priėmimas kiek įmanoma priartinamas prie piliečių.

Taip pat žr.: