Institucionālie jautājumi

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Eiropas Savienība (ES) vienlaikus ir politisks projekts un juridiska organizācija. Tā darbojas daudzās jomās, kas ik dienas skar Eiropas iedzīvotāju dzīvi. Eiropas Savienības politiku īsteno saskaņā ar vairākos Līgumos izklāstītajiem noteikumiem un procedūrām.

Eiropas Savienībā ir 28 dalībvalstis, kas, pievienodamās vairākiem Līgumiem, ir zināmu daļu pilnvaru deleģējušas ES iestādēm. Tas nozīmē, ka ir jautājumi, kas ir Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetencē, un jautājumi, kas ir dalītā kompetencē ar dalībvalstīm. Taču arī dalībvalstis ir saglabājušas noteiktas pilnvaras.

Būtisks elements ir subsidiaritātes princips, kas nosaka gadījumus, kad Eiropas Savienība ir kompetenta izdot tiesību aktus. Tas ļauj lēmumus pieņemt pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem.

Skatīt arī: