Informationssamhället

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Under de senaste trettio åren har informationstekniken utvecklats snabbt. Mobiltelefoner, internet och digitala höghastighetssystem har revolutionerat en stor del av omvärlden. Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artiklarna 179-180) ska EU se till att sådan ny teknik utvecklas och sprids genom att införa regler för att ge kunder och företag rättvis tillgång till nät och tjänster till ett rimligt pris och för att undanröja konkurrenshinder.

Genom en digital agenda för Europa, som är ett av flaggskeppsinitiativen i Europa 2020 (EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla), vill man optimera den digitala teknikens fördelar.