Informationssamfundet

Hjælp Eksportér PDF Print siden 
Employment and social policy

De seneste tre årtier har man kunnet se en hurtig innovation inden for det informationsteknologiske område. Mobiltelefonen, internettet og højhastighedssystemerne til digital forsendelse har revolutioneret store dele af verden omkring os. I overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 179 til 180) skal EU fremme udviklingen og udbredelsen af disse nye teknologier ved at indføre bestemmelser, således at kunder og virksomheder sikres en passende adgang til netværk og tjenester til overkommelige priser, og fjerne konkurrencemæssige barrierer.

Som et af de vigtigste initiativer under Europa 2020, EU’s strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, skal den digitale dagsorden for Europa optimere fordelene ved de digitale teknologier.