Informační společnost

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

Za uplynulých třicet let došlo k prudkým inovacím v oblasti informačních technologií. Mobilní telefony, internet a systémy pro vysokorychlostní digitální doručování způsobily revoluci mnoha aspektů světa kolem nás. V rámci Smlouvy o fungování Evropské unie (články 179-180) má EU za cíl podporovat rozvoj a šíření těchto nových technologií, a to zavedením souboru pravidel, na základě kterých budou mít zákazníci a podniky spravedlivý a dostupný přístup k sítím a službám, a odstraňovat překážky hospodářské soutěže.

Digitální agenda pro Evropu - jedna z hlavních iniciativ strategie Evropa 2020, což je strategie EU pro zajištění inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění - usiluje o optimalizaci přínosů digitálních technologií.