Sochaí na faisnéise

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Le tríocha bliain anuas tháinig athrú an-tapa ar an teicneolaíocht faisnéise ó thaobh nuálaíochta de. Tá athrú ó bhun tagtha ar chuid mhór den domhan thart timpeall orainn mar gheall ar fhóin phóca, ar an Idirlíon agus ar chórais ardluais seachadta dhigitigh. Faoin Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Airteagail 179-180), féachann an AE le forbairt agus le scaipeadh na teicneolaíochtaí nua seo a chur chun cinn, agus sraith rialacha nua tugtha isteach aige chun a chinntiú go bhfuil rochtain chóir ar phraghas réasúnta ag custaiméirí agus ag gnóthais ar líonraí agus ar sheirbhísí, agus le bacainní ar iomaíocht a bhaint.

Iarrtar le Clár Oibre Digiteach don Eoraip na buntáistí a bhaineann le teicneolaíochtaí digiteacha a bharrfheabhsú. Tá an clár oibre seo ar cheann de thionscnaimh shuaitheanta Eoraip 2020, is é sin straitéis an AE chun fás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach a sheachadadh.