Społeczeństwo informacyjne

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

W ciągu ostatnich trzydziestu lat nastąpił gwałtowny skok innowacyjny w dziedzinie technologii informacyjnej. Telefony komórkowe, internet i superszybkie cyfrowe systemy przekazu danych zrewolucjonizowały większą część świata. Na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 179-180) UE promuje rozwój i rozpowszechnianie nowoczesnych technologii, wprowadzając szereg nowych przepisów, które mają zagwarantować konsumentom i przedsiębiorstwom sprawiedliwy dostęp do sieci i usług w przystępnych cenach, a także zlikwidować bariery w zakresie konkurencyjności.

Jedną z flagowych inicjatyw strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego jest „Europejska agenda cyfrowa”, której celem jest optymalizacja korzyści płynących z technologii cyfrowych.