Informācijas sabiedrība

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Pēdējās trīs desmitgadēs informācijas tehnoloģiju joma ir strauji attīstījusies. Mobilie tālruņi, internets un liela ātruma ciparu tehnoloģiju pārraides sistēmas ir radikāli pārveidojušas pasauli mums apkārt. Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (179.-190. pants) ES mērķis ir veicināt šo jauno tehnoloģiju attīstību un izplatīšanu, ieviešot noteikumu kopumu, kas klientiem un uzņēmumiem nodrošinātu godīgu un finansiāli pieejamu piekļuvi tīkliem un pakalpojumiem un likvidētu šķēršļus konkurencei.

Saskaņā ar Digitālo programmu Eiropai, kas ir viena no stratēģijas “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei pamatiniciatīvām, tiek strādāts pie ciparu tehnoloģiju priekšrocību optimizēšanas.