Infoühiskond

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Viimase 30 aasta jooksul on infotehnoloogia tormiliselt arenenud. Mobiiltelefonid, internet ja kiired digitaalsed ülekandesüsteemid on meid ümbritsevat maailma suures osas tundmatuseni muutnud. Euroopa Liidu toimimise lepingu (artiklite 179-180) alusel on Euroopa Liidu (EL) sihiks edendada sellise uue tehnoloogia arengut ja levikut, kehtestades rea eeskirju, millega saab tagada õiglase ja taskukohase juurdepääsu sidevõrkudele ja -teenustele ning kõrvaldada tõkked konkurentsi eest.

ELi aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamise Euroopa 2020. aasta strateegia üks juhtalgatus on Euroopa digitaalarengu tegevuskava, mille eesmärk on optimeerida digitaalse tehnoloogia eeliseid.