Informačná spoločnosť

Pomoc Exportovať vo formáte PDF Vytlačiť túto stránku 
Employment and social policy

V uplynulých tridsiatich rokoch sme boli svedkami rýchlej inovácie v oblasti informačných technológií. Mobilné telefóny, internet a vysokorýchlostné digitálne doručovacie systémy radikálne zmenili väčšinu sveta okolo nás. Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie (články 179 - 180) je cieľom EÚ podporovať rozvoj a šírenie týchto nových technológií. Zaviedla preto množstvo pravidiel, aby spotrebiteľom a podnikom zabezpečila spravodlivý a cenovo prijateľný prístup k sieťam a službám a aby odstránila prekážky brániace hospodárskej súťaži.

Jednou z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu je Digitálna agenda pre Európu, ktorej cieľom je optimálne využívanie digitálnych technológií.