Informacinė visuomenė

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Pastaruosius tris dešimtmečius vyko spartūs pokyčiai informacinių technologijų srityje. Mobilieji telefonai, internetas ir didelės spartos skaitmeninės perdavimo sistemos padarė perversmą mus supančiame pasaulyje. Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (179-180 straipsniai) ES skatina šių naujųjų technologijų vystymąsi ir sklaidą, priimdama taisyklių rinkinį, užtikrinantį, kad vartotojai ir įmonės turėtų tinkamą ir įperkamą prieigą prie tinklų ir paslaugų, taip pat siekia pašalinti kliūtis konkurencijai.

Europos skaitmeninė darbotvarkė, viena iš ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų, siekia optimizuoti skaitmeninių technologijų naudą.