Humanitärt bistånd och civilskydd

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Europeiska unionen (EU) är världens ledande givare av humanitärt bistånd. Biståndet ges i form av finansiering, varor, tjänster eller tekniskt bistånd. Avsikten är att det ska bidra till beredskapen inför och hanteringen av kriser som drabbar befolkningsgrupper utanför EU.

EU:s insatser bygger på de grundläggande humanitära principerna om medmänsklighet, neutralitet, opartiskhet och oberoende och inbegriper tre delar: katastrofbistånd, livsmedelsbistånd och bistånd till flyktingar och fördrivna personer. Insatserna samordnas av generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo), som samarbetar med partner på fältet, särskilt FN och icke-statliga organisationer.