Humanitarna pomoč in civilna zaščita

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Evropska unija (EU) je vodilna svetovna donatorka humanitarne pomoči. Ta pomoč v obliki financiranja, nudenja blaga ali storitev oziroma tehnične pomoči pomaga pri pripravi na krize in pri nujnemu ukrepanju v primeru kriz, ki resno vplivajo na prebivalstvo zunaj Unije.

Dejavnost EU temelji na temeljnem dobrodelnem načelu humanosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti ter sestoji iz treh elementov: nujne pomoči, pomoči v hrani ter pomoči za begunce in razseljene osebe. Urad Evropske skupnosti za humanitarno pomoč (ECHO) to dejavnost koordinira in sodeluje s partnerji na terenu, še posebej z Združenimi narodi in nevladnimi organizacijami.