Pomoc Humanitarna i Ochrona Ludności

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Unia Europejska (UE) jest czołowym na świecie darczyńcą pomocy humanitarnej. Pomoc ta, w postaci finansowania, dostaw towarów i usług lub pomocy technicznej, ma na celu wsparcie przygotowań oraz pilnego zarządzania kryzysami, mającymi poważny wpływ na ludność spoza UE.

Działania UE opierają się na fundamentalnych zasadach humanitarnych, takich jak człowieczeństwo, neutralność, bezstronność i niezależność, i obejmują trzy elementy: pomoc w nagłych wypadkach, pomoc żywnościowa oraz pomoc świadczona uchodźcom i osobom wysiedlonym. Działania te koordynuje Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO), która współpracuje z partnerami w terenie, zwłaszcza z ONZ oraz organizacjami pozarządowymi.