Humānā palīdzība un civilā aizsardzība

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Eiropas Savienība (ES) ir pasaules lielākā humānās palīdzības sniedzēja. Humānā palīdzība ir finansējums, preces vai pakalpojumi, vai tehniska palīdzība, un tās mērķis ir palīdzēt sagatavoties krīzēm, kas būtiski ietekmē iedzīvotājus ārpus ES.

ES rīcība balstās uz humānisma pamatprincipiem: cilvēcību, neitralitāti, objektivitāti un neatkarību, un to veido trīs elementi: ārkārtas palīdzība, pārtikas atbalsts un palīdzība bēgļiem un pārvietotām personām. Eiropas Kopienas Humānās palīdzības birojs (ECHO) koordinē šo rīcību un sadarbojas ar partneriem, kuri sniedz palīdzību attiecīgajā vietā, jo īpaši ar Apvienoto Nāciju Organizāciju un nevalstiskajām organizācijām.