Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Europos Sąjunga yra pagrindinė humanitarinės pagalbos donorė pasaulio mastu. Šios pagalbos, teikiamos finansavimo, paslaugų arba prekių tiekimo ir techninės pagalbos formomis, tikslas yra padėti pasirengti ir skubiai spręsti krizes, veikiančias žmones už ES ribų.

Europos Sąjungos veiksmai yra pagrįsti pagrindiniais žmonijos humanitariniais principais, neutralumu, nešališkumu ir nepriklausomumu, ir apima tris elementus: pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju, pagalbą maistu ir pagalbą pabėgėliams bei perkeltiesiems asmenims. Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinis direktoratas (ECHO) koordinuoja šiuos veiksmus ir bendradarbiauja su partneriais vietoje, ypač su Jungtinėmis Tautomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.