Cabhair Dhaonnúil agus Cosaint Shibhialta

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Is é an tAontas Eorpach (AE) an deontóir is mó ar domhan de chabhair dhaonnúil. Féachann an chabhair seo, i bhfoirm mhaoinithe, soláthar earraí nó seirbhísí, nó cúnamh teicniúil, le hullmhú faoi choinne na ngéarchéimeanna móra lena mbuailtear daonraí lasmuigh den AE, agus le freagairt dóibh go práinneach.

Tá gníomhaíocht an AE bunaithe ar bhunphrionsabail dhaonnúla na daonnachta, na neodrachta, na neamhchlaontachta agus an neamhspleáchais, agus tá trí eilimint i gceist léi: cúnamh éigeandála, cúnamh bia, agus cúnamh le haghaidh teifeach agus daoine easáitithe. Comhordaíonn an Ard-Stiúrthóireacht um Chabhair Dhaonnúil agus Cosaint Shibhialta (ECHO) an ghníomhaíocht seo agus comhoibríonn sí le comhpháirtithe ar an talamh, go háirithe na Náisiúin Aontaithe agus eagraíochtaí neamhrialtasacha.