Človekove pravice

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva je skupaj z načeli svobode, demokracije, enakosti in pravne države vrednota, ki je skupna vsem državam članicam Evropske unije (EU). Usmerja tudi ukrepe EU tako znotraj kot zunaj njenih meja.

Evropsko ukrepanje na tem področju temelji na Pogodbi o Evropski uniji in Listini o temeljnih pravicah kot njeni prilogi, ki je bila razglašena leta 2000. Listina je od leta 2009 pravno zavezujoča za institucije EU in nacionalne vlade (kadar izvršujejo pravo EU). Je skladna z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (sprejeto v okviru Sveta Evrope), vendar pa sama po sebi ne vzpostavlja nobenih novih pravic, temveč zgolj združuje obstoječe pravice, ki so določene v različnih virih.