Cilvēktiesības

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm ir kopīgas vērtības: ievērot cilvēktiesības, respektēt cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un tiesiskumu. Šie principi ir pamatā Savienības darbībām gan tās teritorijā, gan aiz tās robežām.

Šajā sfērā Eiropa rīkojas, balstoties uz Līgumu par Eiropas Savienības darbību, kuram pievienota 2000. gadā izsludinātā Pamattiesību harta. Kopš 2009. gada Harta ir juridiski saistoša ES iestādēm un valstu valdībām (kad tās īsteno ES tiesību aktus). Harta atbilst Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, kas pieņemta Eiropas Padomes ietvaros. Tomēr Harta kā tāda nenosaka jaunas tiesības, bet apkopo vienuviet esošās tiesības, kas pirms tam bija izkaisītas dažādos avotos.