Cearta an duine

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Luachanna atá i bpáirt ag gach tír den Aontas Eorpach (AE) is ea meas ar chearta agus ar dhínit an duine mar aon le prionsabail na saoirse, an daonlathais, an chomhionannais agus an smacht reachta. Lena chois sin, treoraíonn siad gníomhaíocht an AE laistigh agus lasmuigh dá theorainneacha.

Tá gníomhaíocht na hEorpa sa réimse seo bunaithe ar an Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, a bhfuil an Chairt um Chearta Bunúsacha, arna fógairt sa bhliain 2000, i gceangal leis. Ó 2009 i leith, cuireadh an Chairt i bhfeidhm go dlíthiúil maidir le hinstitiúidí agus le rialtais náisiúnta an AE (agus dlí an AE á chur i bhfeidhm acu). Tá an Chairt i gcomhréir leis an Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine (a glacadh i gcreat Chomhairle na hEorpa). Ní bhunaítear cearta nua leis, áfach, ach bailítear ann na cearta a bhfuil ann dóibh cheana a bhí roinnte idir foinsí difriúla.