Emberi jogok

Súgó PDF exportálása Oldal nyomtatása 
Employment and social policy

Az emberi jogok és a méltóság tisztelete, együtt a szabadságra, a demokráciára, az egyenlőségre és a jogállamiságra vonatkozó alapelvekkel, közös értéket jelentenek az Európai Unió (EU) minden tagállama számára. Ezek egyszersmind meghatározzák az Unió lépéseit mind határain belül, mind azokon kívül.

Az Európai Unió által ezen a területen tett lépéseket az Európai Unió működéséről szóló szerződés határozza meg, amelynek melléklete a 2000-ben kihirdetett Alapjogi Charta. 2009 óta a Charta az uniós intézményekre és (az uniós jogszabályok alkalmazása esetén) a nemzeti kormányokra nézve jogilag kötelező érvényű. Az Alapjogi Charta összhangban áll az (Európa Tanács által elfogadott) emberi jogok európai egyezményével. A Charta mindazonáltal nem teremt új jogokat, csupán összegyűjti a különböző jogforrások által biztosított, már létező jogokat.