Užsienio ir saugumo politika

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Europos Sąjungos (ES) užsienio ir saugumo politika siekiama, kad 28 valstybės narės pasaulyje turėtų daugiau įtakos nei tuo atveju, jei jos veiktų vienos.

Ši politika ne tik užtikrina taiką ir remia tarptautinį saugumą, bet ir skatina demokratiją, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms bei laisvėms visame pasaulyje.

2009 m. Lisabonos sutartimi buvo įsteigta Europos Sąjungos diplomatinė institucija, Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), kuriai vadovauja Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai.