Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (UE) ma za zadanie sprawić, by 28 państw członkowskich UE mogło wspólnymi siłami zdziałać znacznie więcej na arenie międzynarodowej, niż gdyby poszczególne państwa działały w pojedynkę.

Poza chronieniem pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, celem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest krzewienie i umacnianie demokracji i praworządności, a także poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód.

W ramach traktatu lizbońskiego z 2009 r. powołano do życia unijną służbę dyplomatyczną - Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) - organ podlegający Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.