Ārpolitika un drošības politika

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas mērķis ir sniegt 28 dalībvalstīm lielāku ietekmi uz pasaules skatuves nekā tad, ja tās rīkotos katra atsevišķi.

Šī politika saglabā mieru un veicina starptautisko drošību, kā arī atbalsta demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību un brīvību ievērošanu visā pasaulē.

Ar 2009. gada Lisabonas līgumu tika izveidots ES diplomātiskais dienests - Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD), kas pakļauts Eiropas Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos.