Pārtikas nekaitīgums

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Eiropas Savienības pārtikas nekaitīguma politikas mērķis ir aizsargāt patērētājus, tajā pašā laikā nodrošinot vienotā tirgus nevainojamu darbību. Sākot ar 2003. gadu, šī politika galvenokārt ir vērsta gan uz izejvielu (piemēram, lopbarība), gan produkcijas (piemēram, primārā ražošana, apstrāde, uzglabāšana, transports un mazumtirdzniecība) izsekojamību.

ES ir pieņēmusi standartus, lai nodrošinātu pārtikas higiēnu, dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un ārēju piesārņotāju, piemēram, pesticīdu, kontroli. Stingras pārbaudes tiek veiktas visos posmos, un importētajiem produktiem (piemēram, gaļai) ir jāatbilst tādiem pašiem standartiem un tiem jāveic tādas pašas pārbaudes kā ES ražotai pārtikai.