Sábháilteacht bia

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Is é cuspóir bheartas sábháilteachta bia an Aontais Eorpaigh (AE) ná tomhaltóirí a chosaint, agus oibriú réidh an mhargaidh aonair a ráthú ag an am céanna. Tugadh an beartas seo isteach sa bhliain 2003 agus tá sé bunaithe ar choincheap na hinrianaitheachta maidir le hionchuir (m.sh. beatha ainmhithe) agus le haschuir (m.sh. táirgeadh príomhúil, próiseáil, stóráil, iompar agus miondíol) araon.

Tá caighdeáin curtha ar bun ag an AE le sláinteachas bia, le sláinte agus le leas ainmhithe, agus le sláinte plandaí a chinntiú agus le héilliú ag substaintí seachtracha, amhail lotnaidicídí, a rialú. Déantar mionscrúdaithe ag gach céim, agus ní mór d’allmhairí (m.sh. feoil) ó lasmuigh den AE na caighdeáin chéanna a chomhlíonadh agus ní mór na seiceálacha céanna a bheith déanta orthu is a dhéantar ar an bhia a tháirgtear san AE.

Ábhar eile spéise: