Varnost živil

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Cilj politike Evropske unije na področju varnosti živil je zaščititi potrošnike ter zagotoviti neovirano delovanje enotnega trga. Politika, ki sega v leto 2003, se osredotoča na sledljivost surovin (npr. živalske krme) in proizvodnjo (npr. primarno pridelavo, predelavo, skladiščenja, prevoz in prodajo na drobno).

EU je sprejela standarde za zagotovitev higiene živil, zdravja in dobrega počutja živali in zdravja rastlin ter za nadzor nad onesnaženjem z zunanjimi snovmi, na primer s pesticidi. Na vsaki posamezni ravni se opravljajo strogi pregledi, uvoženo blago (npr. meso) iz držav zunaj EU pa mora izpolnjevati iste standarde in opraviti iste preglede kot živila, proizvedena v EU.