Toiduohutus

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Euroopa Liidu (EL) toiduohutuse alase poliitika eesmärk on kaitsta tarbijaid ning tagada samas ühtse turu tõrgeteta toimimine. 2003. aastast pärineva poliitika keskmeks on olnud jälgitavuse põhimõte nii allikate (nt loomasööda) kui ka väljundite (nt esmatootmise, töötlemise, säilitamise, transpordi ja jaemüügi) osas.

EL on kehtestanud standardid toiduhügieeni, loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise ja väliste ainetega (nt pestitsiididega) nakatumise ohu ennetamiseks. Igas etapis viiakse läbi rangeid kontrollimisi. Väljastpoolt ELi imporditavad tooted (nt liha) peavad vastama samadele standarditele ja läbima samad kontrollimised nagu ELis toodetud toiduained.