Bezpečnosť potravín

Pomoc Exportovať vo formáte PDF Vytlačiť túto stránku 
Employment and social policy

Cieľom politiky Európskej únie v oblasti bezpečnosti potravín je ochraňovať spotrebiteľov a zaručovať hladké fungovanie jednotného trhu. Táto politika vznikla v roku 2003 a odvíja sa od zásady vysledovateľnosti vstupov (napr. krmiva) aj výstupov (napr. primárna výroba, spracovanie, skladovanie, doprava a maloobchodný predaj).

EÚ schválila normy na zabezpečenie hygieny potravinových výrobkov, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín a na predchádzanie riziku kontaminácie vonkajšími látkami, ako sú pesticídy. Vo všetkých fázach sa vykonávajú prísne kontroly a dovoz (napr. mäsa) z krajín mimo EÚ musí spĺňať rovnaké požiadavky a podstúpiť rovnakú kontrolu ako potraviny vyrobené v rámci EÚ.