Bedrägeribekämpning

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

EU-institutionerna högprioriterar skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen för att se till att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. En särskild byrå för bedrägeribekämpning (Olaf) har uppdraget att göra utredningar när man misstänker felaktig användning av EU-budgetens medel eller undandragande av de skatter och avgifter som finansierar EU:s budget. Olaf kan också utreda fall såsom misstänkta allvarliga fel av tjänstemän, felaktigheter i upphandlingsförfaranden, intressekonflikter, penningförfalskning, immaterialrättsliga intrång och korruption - både inom EU och internationellt.

Den rättsliga grunden för kampen mot bedrägerier är artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.