Boj proti podvodom

Pomoc Exportovať vo formáte PDF Vytlačiť túto stránku 
Employment and social policy

Ochrana finančných záujmov Európskej únie (EÚ) je prioritou európskych inštitúcií s cieľom zabezpečiť čo najlepšie využitie peňazí daňových poplatníkov. Špecializovaný úrad pre boj proti podvodom (OLAF) má za úlohu vyšetrovať situácie, pri ktorých existuje podozrenie z nekalého využívania finančných prostriedkov poskytnutých z EÚ alebo z vyhýbania sa plateniu daní, ciel a poplatkov, ktoré tvoria rozpočet EÚ. OLAF tiež môže vyšetrovať prípady, ktoré sa týkajú údajného závažného pochybenia úradníkov, nezrovnalostí vo verejnom obstarávaní, konfliktov záujmov, falšovania meny, porušovania práv duševného vlastníctva a korupcie, a to v Európe aj vo svete.

Právny základ na boj proti podvodom predstavuje článok 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.