Zwalczanie nadużyć finansowych

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej (UE) stanowi priorytet dla europejskich instytucji i gwarantuje efektywne wykorzystanie pieniędzy podatników. Wyspecjalizowany urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych (OLAF) prowadzi dochodzenia, gdy zaistnieje przypuszczenie niewłaściwego wykorzystania środków finansowych z budżetu UE lub uchylanie się od płacenia podatków, ceł i innych należności, które zasilają budżet UE. OLAF prowadzi także dochodzenia w takich sprawach, jak podejrzenie popełnienia poważnego nadużycia wśród urzędników, nieprawidłowości dotyczące procedur przetargowych, konflikty interesów, fałszerstwa, naruszenia praw własności intelektualnej oraz korupcja - tak w wymiarze europejskim, jak i międzynarodowym.

Podstawę prawną dla zwalczania nadużyć stanowi art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.