Krāpšanas apkarošana

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Lai nodrošinātu nodokļu maksātāju naudas lietderīgu izmantošanu, Eiropas Savienības (ES) finansiālo interešu aizsardzība ir Eiropas iestāžu prioritāte. Specializēta krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) uzdevums ir izmeklēt iespējamos krāpšanas gadījumus, ja radušās aizdomas par ES budžeta līdzekļu neatbilstīgu izmantošanu vai izvairīšanos no nodokļu un nodevu nomaksas, ar ko finansē ES budžetu. OLAF var arī izskatīt tādus gadījumus kā ierēdņu potenciālus nopietnus pārkāpumus, konkursu procedūru neatbilstību, interešu konfliktus, naudas viltošanu, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus un korupciju gan Eiropā, gan citviet.

Krāpšanas apkarošanas juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 325. pants.