Kova su sukčiavimu

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Europos Sąjungos (ES) finansinių interesų apsauga yra Europos institucijų prioritetas siekiant užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai panaudojami tinkamai. Speciali kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) vykdo tyrimus, jei įtariama, kad netinkamai naudojamos iš ES biudžeto skirtos lėšos, arba vengiama mokėti mokesčius, muitus ir rinkliavas, kuriais finansuojamas ES biudžetas. OLAF taip pat gali nagrinėti atvejus, susijusius su pareigūnų tariamu sunkiu nusižengimu, viešųjų pirkimų procedūrų neatitikimais, interesų konfliktu, klastojimu, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais ir korupcija - tiek Europoje, tiek tarptautiniu lygmeniu.

Kovos su sukčiavimu teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnis.