Bekæmpelse af svig

Hjælp Eksportér PDF Print siden 
Employment and social policy

En vigtig prioritet for de europæiske institutioner er at beskytte Den Europæiske Unions (EU’s) finansielle interesser for at sikre, at skatteborgernes penge udnyttes bedst muligt. Et europæisk kontor for bekæmpelse af svig (OLAF) har til opgave at gennemføre undersøgelser ved formodninger om ukorrekt brug af midler fra EU-budgettet eller svig med skatter, told og afgifter under EU-budgettet. OLAF kan ligeledes efterforske sager om påståede alvorlige forseelser blandt tjenestemænd, uregelmæssigheder i udbud, interessekonflikter, forfalskninger, overtrædelse af ophavsret og korruption - på henholdsvis europæisk og internationalt plan.

Bekæmpelse af svig har retsgrundlag i artikel 325 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.