Boj proti podvodům

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

Ochrana finančních zájmů Evropské unie (EU) je pro evropské orgány prioritou a má zajistit, aby peníze daňových poplatníků byly využity tím nejlepším způsobem. Vyšetřováním podvodů je pověřen specializovaný úřad pro boj proti podvodům (OLAF), pokud se vyskytne podezření na nesprávné využívání prostředků z rozpočtu EU nebo úniky daní, cel a dávek, které plynou do rozpočtu EU. OLAF může také zkoumat případy, jako je údajné závažné pochybení úředníků, nesrovnalosti ve výběrových řízeních, střety zájmu, padělání, porušování práv duševního vlastnictví a korupce - to jak v Evropě, tak na mezinárodní úrovni.

Právním základem pro boj proti podvodům je článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Mohlo by vás zajímat: