Boj proti goljufijam

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Zaščita finančnih interesov Evropske unije (EU) je prednostna naloga evropskih institucij, ki zagotavlja, da se denar davkoplačevalcev kar najbolje izkoristi. Naloga specializiranega urada za boj proti goljufijam (OLAF) je izvajanje preiskav, kadar obstaja sum neprimerne uporabe sredstev iz proračuna EU ali utaj davkov in drugih dajatev, s katerimi se proračun EU financira. Urad OLAF lahko tudi proučuje zadeve, kot so domnevne resne kršitve uradnikov, nepravilnosti v razpisnih postopkih, navzkrižja interesov, ponarejanje denarja, kršenje pravic intelektualne lastnine in korupcija tako v Evropi kot na mednarodni ravni.

Pravna podlaga za boj proti goljufijam je člen 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije.