Petostentorjunta

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 
Employment and social policy

Euroopan unionin (EU) taloudellisten etujen suojaaminen on Euroopan unionin toimielinten ensisijainen tavoite sen varmistamiseksi, että veronmaksajien rahat käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Erikoistuneen petostentorjuntaviraston (OLAF) tehtävänä on suorittaa tutkimuksia, kun epäillään EU:n talousarviosta maksettujen varojen väärinkäyttöä tai niiden verojen, tullien ja maksujen kiertämistä, joista EU:n talousarvio rahoitetaan. OLAF voi myös tutkia tapauksia, jotka liittyvät esimerkiksi väitettyihin vakaviin virkavirheisiin, epäsäännönmukaisuuksiin tarjouskilpailumenettelyissä, eturistiriitoihin, väärennöksiin, teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomiseen sekä Euroopan tason ja kansainväliseen korruptioon.

Petostentorjunnan oikeusperustana on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artikla.