Comhrac i gcoinne na calaoise

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Tosaíocht is ea é do na hinstitiúidí Eorpacha leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh (AE) a chosaint le cinntiú go mbaintear an úsáid is fearr as airgead na gcáiníocóirí. Is ar shainoifig frithchalaoise (OLAF) atá an cúram imscrúduithe a dhéanamh nuair a mheastar go mbaineadh mí-úsáid as cistí arna soláthar faoi bhuiséad an AE, nó gur seachnaíodh cánacha, dleachtanna agus tobhaigh lena maoinítear buiséad an AE. Chomh maith leis sin, is féidir le OLAF scrúdú a dhéanamh ar chásanna amhail mí-iompar líomhnaithe tromchúiseach i measc oifigeach, mírialtachtaí i nósanna imeachta tairisceana, coinbhleachtaí leasa, góchumadh, sáruithe ar chearta maoine intleachtúla agus caimiléireacht - san Eoraip agus lasmuigh de araon.

Is é Airteagal 325 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh an bonn dlíthiúil leis an gcomhrac i gcoinne na calaoise.

Ábhar eile spéise: