Καταπολέμηση της απάτης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 
Employment and social policy

Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποτελεί προτεραιότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Μία εξειδικευμένη υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) έχει αναλάβει τη διεξαγωγή ερευνών όταν υπάρχει υπόνοια κατάχρησης των κονδυλίων που εκταμιεύονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ή αποφυγής φόρων, δασμών και εισφορών που χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η OLAF μπορεί επίσης να ενσκήψει σε υποθέσεις όπως εικαζόμενα βαριά παραπτώματα εκ μέρους των υπαλλήλων, παρατυπίες σε διαδικασίες δημοπράτησης, σύγκρουση συμφερόντων, παραχάραξη, παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και διαφθορά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τη νομική βάση για την καταπολέμηση της απάτης.