Handel med tredjeland

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Europeiska unionen (EU) är världens största exportör. Den inre marknaden har mer än 500 miljoner konsumenter och gemensamma regler, och är därför också en attraktiv exportmarknad för länder utanför EU. EU har exklusiv behörighet att stifta lagar om handel och att baserat på Världshandelsorganisationens bestämmelser ingå internationella handelsavtal för sina 28 medlemsländers räkning. EU:s politik omfattar handel med varor och tjänster, men också sådant som de kommersiella aspekterna på immateriella rättigheter och utländska direktinvesteringar. De handelspolitiska skyddsåtgärder och åtgärder för marknadstillträde som har vidtagits har framför allt till syfte att skydda företagen i EU mot handelshinder. Slutligen stöder EU utvecklingsländernas handel genom lägre tullar och stödprogram.