Zunanja trgovina

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Evropska unija (EU) je največja izvoznica na svetu. Z več kot 500 milijoni potrošnikov, tj. enotnim trgom s skupnimi pravili, je obenem tudi privlačen izvozni trg za države zunaj EU. EU ima izključno pristojnost za sprejemanje zakonov o trgovinskih zadevah in sklepanje mednarodnih trgovinskih sporazumov v imenu njenih 28 držav članic na podlagi pravil Svetovne trgovinske organizacije. Njena politika pokriva trgovino blaga in storitev, pa tudi zadeve, kot so gospodarski vidiki intelektualne lastnine in neposredne tuje naložbe. Da bi zaščitila podjetja EU pred ovirami pri trgovanju, je sprejela instrumente trgovinske zaščite in dostopanja do trga. Nenazadnje pri trgovini pomaga tudi državam v razvoju, in sicer z nizkimi dajatvami in programi podpore.