Handel zewnętrzny

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Unia Europejska (UE) jest największym eksporterem na świecie. Jednolity rynek o wspólnych przepisach, spełniający potrzeby ponad 500 mln konsumentów, stanowi także atrakcyjny rynek eksportowy dla krajów spoza Unii. UE ma wyłączną kompetencję do stanowienia prawa dotyczącego spraw handlowych oraz do zawierania międzynarodowych umów handlowych, na podstawie przepisów Światowej Organizacji Handlu (WTO), w imieniu 28 państw członkowskich. Polityka UE dotyczy handlu towarami i usługami, ale także takich kwestii, jak komercyjne aspekty własności intelektualnej czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Wprowadza instrumenty ochrony handlu i dostępu do rynku, głównie w celu zlikwidowania przeszkód w handlu dla przedsiębiorstw UE. Pomaga również w handlu krajom rozwijającym się, stosując niższe należności celne i programy wsparcia.