Ārējā tirdzniecība

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Eiropas Savienība (ES) ir pasaulē lielākais eksportētājs. Ar vairāk nekā 500 miljoniem patērētāju un vienotu tirgu ar kopīgiem noteikumiem tā ir arī pievilcīgs eksporta tirgus valstīm ārpus ES. ES ir arī ekskluzīvas pilnvaras pieņemt tiesību aktus tirdzniecības jautājumos un noslēgt starptautiskus tirdzniecības nolīgumus tās 28 dalībvalstu vārdā saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem. ES politika regulē ne vien preču un pakalpojumu tirdzniecību, bet arī tādus jautājumus kā intelektuālā īpašuma un ārvalstu tiešo ieguldījumu komerciālie aspekti. ES ir ieviesusi tirdzniecības aizsardzības un tirgus pieejamības instrumentus, lai pasargātu Eiropas uzņēmumus no tirdzniecības šķēršļiem. Visbeidzot, ES atbalsta jaunattīstības valstu tirdzniecību, piemērojot zemākus nodokļus un īstenojot atbalsta programmas.