Išorės prekyba

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Europos Sąjunga (ES) yra didžiausia pasaulyje eksportuotoja. Turėdama daugiau kaip 500 mln. vartotojų, bendrąją rinką su bendromis taisyklėmis, ji taip pat yra patraukli eksporto rinka ne ES valstybėms narėms. ES turi išskirtinę teisę priimti įstatymus prekybos srityje ir 28 valstybių narių vardu sudaryti tarptautinės prekybos susitarimus, vadovaujantis Pasaulio prekybos organizacijos taisyklėmis. Jos politika apima prekybą prekėmis ir paslaugomis, taip pat tokius klausimus kaip intelektinės nuosavybės komerciniai aspektai ir tiesioginės užsienio investicijos. Ji priėmė prekybos apsaugos ir patekimo į rinką instrumentus visų pirma dėl to, kad apsaugotų ES įmones nuo kliūčių vykdyti prekybą. Galiausiai, ji padeda besivystančioms šalims prekiauti taikant mažesnius muitus ir paramos programas.