Trádáil eachtrach

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Is é an tAontas Eorpach (AE) an t-onnmhaireoir is mó ar domhan. Le breis is 500 milliún tomhaltóir, is margadh aonair é seo, lena mbaineann comhrialacha, ach is margadh onnmhairithe tarraingteach é chomh maith do thíortha nach tíortha an AE iad. Tá cumhacht eisiach reachtaithe ag an AE maidir le cúrsaí trádála agus maidir le comhaontuithe idirnáisiúnta trádála a chur i gcrích, bunaithe ar rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála, ar son na 28 Ballstát. Cumhdaíonn beartas an AE trádáil earraí agus seirbhísí mar aon le cúrsaí amhail gnéithe tráchtála na maoine intleachtúla agus na hinfheistíochta dírí eachtraí. Rinne an AE ionstraimí cosanta trádála agus rochtana margaidh a achtú, go háirithe chun gnóthais an AE a chosaint ar bhacainní trádála. Mar chríoch, cuidíonn sé le tíortha i mbun forbartha trádáil trí bhithín dleachtanna níos ísle agus chláir tacaíochta.